Ngô-Yee_trilingual_logo_color_horizontal
Liên lạc với người thật

Sự tiếp xúc

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Chúng tôi biết việc tìm kiếm dịch vụ chăm sóc trẻ em phù hợp cho bạn, con bạn và gia đình bạn có thể choáng ngợp như thế nào. Liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi điện hoặc điền vào biểu mẫu của chúng tôi bên dưới và chúng tôi sẽ giúp bạn liên hệ với một người có thể giúp đỡ. Nó là dễ dàng như vậy. 

Để được trợ giúp tìm dịch vụ giữ trẻ, vui lòng gửi email cho enroll@wuyee.org

Liên kết đến các biểu mẫu cụ thể

Thông tin liên hệ theo bộ phận

Ghi danh vào Trung tâm Chăm sóc Ban ngày
enroll@wuyee.org

Giúp tìm dịch vụ chăm sóc trẻ em
randr@wuyee.org
hoặc 844-644-4300

Trung tâm tài nguyên gia đình Joy Lok
joylokfrc@wuyee.org
hoặc 415-391-4890

Dịch vụ Giáo dục Chăm sóc Trẻ em Gia đình
providerservices@wuyee.org

Cơ hội việc làm
careers@wuyee.org

Các câu hỏi khác
415-677-0100

Cảm ơn bạn!

Chúng tôi đã nhận được đơn gửi của bạn và một thành viên trong nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Giúp trẻ SF học cách phát triển và vui chơi

Sự đóng góp của bạn vào Thứ Ba Trao tặng này duy trì các chương trình quan trọng của chúng tôi vào năm 2024, bao gồm hỗ trợ chăm sóc trẻ em cho các gia đình có nhu cầu. Món quà của bạn sẽ tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa!