Ngô-Yee_trilingual_logo_color_horizontal
Tư vấn, Hội thảo và Hỗ trợ

Nguồn lực chăm sóc trẻ em và giới thiệu

Chúng tôi giúp quý vị điều hướng hệ thống giữ trẻ của San Francisco và các phúc lợi khác

Nếu bạn cần trợ giúp tìm kiếm các dịch vụ giữ trẻ ở San Francisco, nhân viên tư vấn của chúng tôi có thể giúp bạn hiểu những lựa chọn nào có sẵn. Tư vấn dành cho bất kỳ ai cần trợ giúp điều hướng hệ thống dịch vụ chăm sóc trẻ em. Bạn có thể gọi điện, đến thăm chúng tôi hoặc sử dụng ứng dụng tìm kiếm nhà trẻ trực tuyến để tìm các dịch vụ giữ trẻ.

Chăm sóc trẻ em với các đối tác dịch vụ của chúng tôi

Các cố vấn của chúng tôi giúp bạn tìm ra lựa chọn chăm sóc trẻ em phù hợp với bạn. Chúng tôi giúp bạn kiểm tra tính đủ điều kiện của mình, tìm dịch vụ chăm sóc trong khu vực của bạn và đăng ký.

Hỗ trợ tài chính và các lợi ích công cộng khác

Chúng tôi giúp kết nối quý vị với các phúc lợi mà quý vị có thể đủ điều kiện nhận, bao gồm nhưng không giới hạn ở CalFresh, CalWorks, MediCal, v.v.

Mạng lưới Trung tâm Tài nguyên Gia đình & Trung tâm Cộng đồng

Trung tâm Tài nguyên Gia đình cung cấp cho các gia đình một địa điểm gần đó cho nhiều nhu cầu chăm sóc trẻ em bao gồm hội thảo, thư viện cho mượn đồ chơi và sách, các hoạt động và hơn thế nữa. 

Tìm kiếm cơ sở dữ liệu chăm sóc trẻ em

Chúng tôi giúp kết nối quý vị với các phúc lợi mà quý vị có thể đủ điều kiện nhận, bao gồm nhưng không giới hạn ở CalFresh, CalWorks, MediCal, v.v.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin

Liên kết nhanh

Tài nguyên chăm sóc trẻ em của Wu Yee
và Văn phòng giới thiệu

Nguồn lực và giờ giới thiệu

Thứ Hai: 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Ba : 9AM – 12:30PM
Thứ Tư: 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Năm: 9 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Sáu: 9 giờ sáng - 5 giờ chiều

Cảm ơn bạn!

Chúng tôi đã nhận được đơn gửi của bạn và một thành viên trong nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Giúp trẻ SF học cách phát triển và vui chơi

Sự đóng góp của bạn vào Thứ Ba Trao tặng này duy trì các chương trình quan trọng của chúng tôi vào năm 2024, bao gồm hỗ trợ chăm sóc trẻ em cho các gia đình có nhu cầu. Món quà của bạn sẽ tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa!