Ngô-Yee_trilingual_logo_color_horizontal

Giữ cho con cái chúng ta an toàn!

Cảm ơn anh Lee và cô Phong đã giúp giữ an toàn cho con em chúng tôi!

Dịch vụ Trẻ em Wu Yee đã nhận được sự quyên góp hào phóng của 15,000 mặt nạ trẻ em từ thành viên cộng đồng Pius Lee, được quyên góp thay mặt cho cô Sharon Feng, Chủ tịch Công ty Thành phố Chung Chou.

Tin tức mới nhất về Wu Yee