Ngô-Yee_trilingual_logo_color_horizontal

Phát triển gia đình vững mạnh

Hiểu được tác động của chấn thương

Chúng tôi tin rằng mọi trẻ em đều xứng đáng được sống trong một môi trường an toàn và yêu thương. Các tác động xã hội của đại dịch y tế hiện nay đã khiến nhiều trẻ em có nguy cơ bị lạm dụng hơn bao giờ hết. Lạm dụng thể chất đã tăng hơn gấp ba lần trong những tháng đầu của đại dịch. Đối với Tháng Phòng chống Lạm dụng Trẻ em Quốc gia, chúng tôi sẽ chia sẻ một loạt video để giúp giáo dục về tác động của chấn thương, cách xác định lạm dụng và phải làm gì nếu nghi ngờ.

Hơn 50% người Mỹ sẽ trải qua một số dạng chấn thương trong đời. Tác động của chấn thương có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát triển sớm của trẻ và thành công sau này trong cuộc sống. Những trải nghiệm đau thương, như lạm dụng trẻ em, không chỉ tác động đến các cá nhân mà còn có thể gây ra tác động thế hệ suốt đời cho cả gia đình và cộng đồng.

Chúng tôi tin rằng không cha mẹ nào phải đi một mình khi nói đến việc nuôi dạy con cái và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để hỗ trợ gia đình họ. Chúng tôi biết rằng Trung tâm Tài nguyên Gia đình thường ở tuyến đầu khi các gia đình đang phải đối mặt với những thách thức. Là sứ giả đáng tin cậy trong cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi có cơ hội duy nhất để làm việc với các gia đình trong những giai đoạn khó khăn nhất của hành trình nuôi dạy con cái của họ.

Năm ngoái, với sự hỗ trợ từ Safe and Sound, nhóm Trung tâm Tài nguyên Gia đình Joy Lok của Wu Yee đã tạo ra một loạt video thông tin cho các bậc cha mẹ, người chăm sóc và người trợ giúp để tìm hiểu về chấn thương có thể ảnh hưởng đến các cá nhân, gia đình và cộng đồng như thế nào nếu không được giải quyết. Chúng tôi cũng cung cấp một số công cụ để giúp xác định lạm dụng trẻ em, cụ thể là lạm dụng tình dục trẻ em và các bước cần thực hiện nếu nghi ngờ lạm dụng.

Chúng tôi hy vọng rằng những video này có thể được sử dụng như một công cụ để bắt đầu những cuộc trò chuyện thường không thoải mái nhưng cần thiết xung quanh chấn thương và lạm dụng trẻ em. Vui lòng chia sẻ những điều này tại cuộc họp phụ huynh, nhóm hỗ trợ tiếp theo của bạn hoặc thậm chí là một cuộc họp nhân viên.

Để biết thêm thông tin hoặc tài nguyên, vui lòng liên hệ với First 5 San Francisco theo số first5sf.org hoặc 628.652.7000.

Bởi vì khi chúng ta đứng lên bảo vệ trẻ em, chúng ta đứng lên bảo vệ lẫn nhau.

Tin tức mới nhất về Wu Yee